Záruka na kuchyňu

Pri vybavovaní reklamácií sa postupuje podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a zákona č.634/1992 o ochrane spotrebiteľaa v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.264/2006 z. z.

Záruka sa vzťahuje len na výrobok uvedený v záručnom liste a týka sa všetkých vád zistených v záručnej dobe spôsobených chybným materiálom, chybnou konštrukciou alebo chybným spracovaním. Zjavné vady treba neodkladne reklamovať ihneď po prevzatí a rozbalení nábytku. Pri reklamácii treba predložiť potvrdený záručný list, v opačnom prípade nárok na bezplatnú opravu zaniká. Náklady spojené s vyslaním servisného pracovníka v prípade, že nebude zistená závada, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, znáša spotrebiteľ, ktorý nárok uplatňuje.

Reklamácia sa nevzťahuje na prirodzené starnutie a opotrebovanie výrobku a na mierny farebný, alebo štruktúrovaný rozdiel v odtieni nábytku voči vzorkovníku, alebo drobné odchýlky medzi lakovanými, morenými, striekanými a fóliovanými plochami. Záruka sa nevzťahuje na nastavenie závesov, výklopných a výsuvných kovaní a líšt, ktoré si vždy musí riešiť konečný spotrebiteľ v priebehu používania. Prvé nastavenie vždy vykonáva výrobca a druhé nastavenie prevádza montážna firma.

Pri uplatňovaní zodpovednosti za vady tovaru musí spotrebiteľ písomne predávajúcemu túto vadu špecifikovať a uviesť v záručnom liste, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou dokladu o kúpe tovaru. Spotrebiteľ nie je oprávnený až do vyriešenia reklamácie s vadným tovarom akýmkoľvek spôsobom nakladať, pokiaľ sa nedohodol s predajcom inak. Pri reklamácií na zjavné vady alebo chýbajúce časti výrobku v okamihu prvého rozbalenia výrobku, je nutné zachovať originálny obal výrobku spolu s identifikačnými štítkami výrobku, jeho častí a obalov.

Nedoporučujeme do kúpeľní a práčovní vyrábať nábytok z drevotriesok, kvôli napučaniu a plesniam. Originál do uvedených priestorov je striekaný nábytok RAL. Zákazníka sme s uvedeným oboznámili, prípadný nábytok sme vyrobili na jeho výslovnú žiadosť.

Vplyvom pnutia používaných materiálov môže dôjsť k priehybu výrobku - prípustná tolerancia je +/- 4mm na 1 bežný meter.

 

 

2 ročná záruka sa vzťahuje na:

 • elektrospotrebiče, kovanie, úchytky, roletové systémy a ostatné doplnky
 • pracovné dosky
 • zásuvky TBbox

Rozšírená záruka kvality 7-rokov sa vzťahuje na:                                          

 • frézované MDF dielce a MDF čelné plochy a priľnavosť použitej PVC fólie k nosnej MDF doske

Rozšírená záruka kvality 8-rokov sa vzťahuje na:

 • priľnavosť ABS hrán, na jednotlivé nábytkové dielce a čelné plochy nábytku
 • priľnavosť HPL pásky a HPL fólie na nábytkové dielce a pracovné dosky
 • pevnosť korpusov skriniek a jednotlivé spoje dielcov
 • osadenie výplní do rámikov

Rozšírená celoživotná záruka kvality na kovanie
a nábytkové systémy značky Blum:

 • platí na nasledovné výrobky: nábytkové úchytky, nábytkové závesy, kovania na výklopné a sklopné dvierka, kovanie na skladané a posuvné dvere, výsuvy pre drevené a oceľové zásuvky, oceľové zásuvkové bočnice, spojovacie kovania
 • platí pre prvého majiteľa nábytku s namontovaným kovaním Blum
 • záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté chybnou montážou, preťažením výrobku alebo nevhodnou manipuláciou
 • firma nepreberá náklady súvisiace s demontážou a montážou výrobku, uvedené si hradí zákazník

Bezplatná záručná oprava zaniká:

 • výrobok bol poškodený prepravou spotrebiteľa
 • výrobok bol mechanicky poškodený neodbornou manipuláciou alebo zlým skladovaním
 • z dôvodu neodborne vykonanej montáže (v tomto prípade si spotrebiteľ záruku uplatňuje u montážnej firmy)
 • výrobok nebol zmontovaný montážnou firmou
 • výrobok bol umiestnený vo vlhkom, nevykúrenom (chladnom) alebo prašnom prostredí
 • výrobok bol zašpinený a neodborne vyčistený
 • výrobok nebol používaný v súlade s príslušným návodom na použite a udržiavanie
 • výrobok bol poškodený neodborným zasahovaním do konštrukcie výrobku
 • výrobok bol umiestnený v blízkosti tepelného zdroja
 • výrobok bol vystavený priamemu slnečnému žiareniu
 • pri rozbitých sklách, nakoľko sa kontroluje pri preberaní tovaru
 • pri vytesneniach pred vodou a vlhkosťou okolo drezov, batérií a spotrebičov, tu si spotrebiteľ uplatňuje záruku priamo u montážnej firmy
 • pri spojoch pracovných dosiek pôsobením nadmernej vlhkosti
 • v prípade, že zákazník odmietne montáž ochranných tepelných líšt k elektrickej rúre, ktoré chránia nábytkové dielce pred priamym pôsobením tepla
 • výrobok bol nadpriemerne zaťažovaný vysokým naložením zásuvkových, policových skriniek a skriniek, kde boli použité výsuvné koše

Výrobca garantuje nosnosť častí skriniek podľa typu kovania nasledovne:

 • Zásuvkové skrinky do šírky 800 mm, 30 kg
 • Zásuvkové skrinky nad šírku 800 mm, 50 kg
Copyright © 2016 - 2023 Kuchyne pre každého SK, s.r.o.
Všeobecné obchodné podmienky Ochrana osobných údajov Záruka na kuchyňu Údržba kuchynskej linky